×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

ஜ دل نویســـــــــــــــــــــ ஜ

× just love ♥
×

آدرس وبلاگ من

massive.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/mostafa_k96

لیست دوستان

× ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ????? ??? ??? ????? ??????

عشق یعنی

عشق یعنی: تقسیم کردن مشکلات

عشق یعنی: کثیف نکردن محیط زندگی

عشق یعنی:توجه به اینکه مورد توجه قرار گرفته ایم                               

عشق یعنی: گرفتن تصمیم صحیح

عشق یعنی: چیزی که همه چیزو تغییر می ده

عشق یعنی: شادی

عشق یعنی: کمک کردن به همدیگه

عشق یعنی: یه بعد جدید

عشق یعنی: به دنبال اقبال خود رفتن

عشق یعنی: یه معجزه

عشق یعنی: داستان دو نفر

عشق یعنی: کوتاه ترین راه بین دو قلب

عشق یعنی: پیشگویی آینده با همدیگه

عشق یعنی: غرق شدن در احساسات

عشق یعنی: روی مدار قرار گرفتن

عشق یعنی: یه سمفونی که دو نوازنده داره

عشق یعنی: یک پی محکم

عشق یعنی: پارو زدن با همدیگه

عشق یعنی: با همدیگه به دنبال رنگین کمان رفتن

عشق یعنی: پدال زدن در یک خط

عشق یعنی: سفری برای همه عمر

عشق یعنی: یک گل رز روی بالش

عشق یعنی: آشپزی کردن به نوبت

عشق یعنی: خوشحال کردن اون موقعی که ناراحته

عشق یعنی: گاز اولو اون بزنه